Thetis IMS
Rapporter

Indledning

Dette dokument viser, hvilke rapporter der er til rådighed for alle vores kunder.

Vores løsningskunder har tillige adgang til de rapporter, som er lavet specifikt til dem hver især.

Vi udvikler løbende nye rapporter, som vi gør tilgængelig for alle vores kunder.

Løsningskunder kan mod betaling få udviklet rapporter, der passer specifikt til deres behov.

Nogle rapporter har vi automatisk oprettet til jeres brug, da I tegnede jeres abonnement. Andre rapporter skal I selv oprette. I kan oprette rapporter i billedet ‘Administration/Abonnement/Relationer/Rapporter’. Når I opretter en ny rapport, skal I angive det navn, som er angivet for rapporten i dette dokument.